Listopad 2010

Poptávka

3. listopadu 2010 v 16:02 Trh a tržní hospodářství
Poptávka = množství zboží, kter chce kupující za co nejmenší cenu koupit.

Křivka poptávky na grafu vypadá takto:
Graf poptávky


Zákon klesající poptávky
Zákon klesající poptávky říká, že čím vyšší je cena, tím menší je poptávané množství. Vysvětlují ho dva efekty:
  1. důchodový - poptávka klesá, pokud je příjem spotřebitele na stejné úrovni, zatímco ceny zboží stoupají, spotřebitel tak může nakoupit méně.
  2. substituční - zdražení jednoho produktu způsobí záměnu za jiný produkt.

Faktory, které způsobují ovlivnění poptávky:
  • Změny cen jiných produktů - zde může nastat situace, kdy dojde ke změně cen komplementů (to jsou současně spotřebovávané výrobky - např. benzín a auta - pokud bude zdražen benzín, dojde k pokledu poptávky po něm a zároveň také klesne poptávka po autech) nebo změně subsitutů (jedná se o výrobek s podobnými vlastnostmi)
  • Změny v důchodech (příjmech)
  • Změny v preferencích, zájmech, oblibě, módě atd.